In ons archief kunt u zien wie vanaf 1982 tot nu heeft meegewerkt aan de Theater te Water producties en in welke hoedanigheid. Ook treft u hier een overzicht van alle producties, nog beschikbaar beeldmateriaal en wie er aan de productie meewerkten.

Onder Theater te Water vindt u de medewerkers gesorteerd op functie en alfabetische volgorde. Daarnaast vindt u de voorstellingen gesorteerd op jaartal.


Winterproductie

Boer zoekt Koe
 • 2015
 • Een voorstelling over religie. Over de verhouding van geloof en logica. De boer meent zijn dode koe te zien en wordt bestreden met logica. Maar met die zelfde logica wordt geprobeerd het gedrag van de boer te duiden en ontstaat een bouwsel van gedachten en ideeën dat steeds groter wordt en eindigt bij de duivel.

   

Dames Één
 • Alle elementen als teambuilding, arbitrage, supporters en pers konden worden in gebracht in een absurde verkleedklucht met een mooie liefdeslijn.

De Grote Schok
 • 2014
 • Een voorstelling over gewone mensen die speelt tegen het ongewone decor van de aardbevingen in Groningen. Een huisje, een vrouwtje, scheuren en een bezoeker. Romantische gebeurtenissen en journalistieke bemoeienis. Politieke beslommeringen en het nemen, NAM, genomen.

   

   

De Hinkepoot van Inishmaan
 • Een bizarre komedie, die zich rond 1934 in Ierland op het afgelegen eiland Inishmaan afspeelt. Als bekend wordt dat de Amerikaanse filmregisseur Robert Flaherty bezig is met het opnemen van de film "Man of Aran" maakt opwinding zich van het eiland meester. Degene die liever dan ieder ander in de film wil meespelen is de kreupele jongen Hinke Billy, al was het alleen maar om weg te breken uit de sleur van zijn droefgeestig leven.

De laatste bus
 • 2015
 • Een verlaten bushalte, liefdesperikelen, trammelant in het dorp en misschien wel asielzoekers

De Overwintering op Nova Zembla
 • 1596, de derde poging om China te bevaren via de Noord. Er MOET een doorvaart zijn, Jan Corneliszoonrijp is na een harde woordenwisseling al afgehaakt. Dan nemen ijsschotsen Willem Barentz' in een krakende wurggreep. Er is nu ook geen weg meer terug. Nova Zembla. 

De Revisor
 • Een vreemdeling arriveert in een Russisch provinciestadje. Is hij de revisor, of is hij een toevallige voorbijganger?

 • 2016
 • In 1982 vond aan boord van de Verwondering de eerste voorstelling van Theater te Water plaats. Nu, in december 2016, vinden de laatste voorstellingen plaats. Na 35 seizoenen valt het doek voor Theater te Water. In de Nieuwe Kolk in Assen en de Stadsschouwburg in Groningen nemen we afscheid. Wat rest zijn de verhalen.

  Naar deze verhalen gaat een jonge journalist op zoek. In het Sjakie Spierhuis, een rusthuis voor artiesten, vraagt hij de laatste nog levende oud-spelers die hij kan vinden naar hoe het toeging aan boord. Naar het al dan niet gedeelde lief en leed. Het plezier en het venijn. Het spelen en het varen, het spelevaren.

  Maar niet iedereen heeft de zelfde herinneringen. Oud zeer komt weer boven en de gemoederen lopen hoog op. De zaak escaleert en een drama lijkt zich te voltrekken, als net op tijd de gelederen weer gesloten worden. Want uiteindelijk is Theater te Water toch een grote familie. Bedankt familie.

  Ook u, ons publiek hoort tot deze familie. Net als de culturele commissies en dorpshuizen die zo belangrijk waren voor de wintervoorstellingen. De brugwachters, sluismeesters en havenmeesters die altijd gezorgd hebben dat het schip kon passeren en dat het een plekje kreeg. De ambtenaren en politici die zich ingezet hebben voor subsidiëring, de sponsoren fondsen en donateurs die hebben geholpen het financiële plaatje rond te krijgen. De mensen die er over geschreven hebben of die er in hun uitzendingen aandacht aan hebben besteed.

  Met deze laatste voorstelling willen we een eerbetoon brengen aan wat er in al deze jaren door al die mensen gepresteerd is. Het is een ‘dank je wel’ en een afscheid van 35 jaar theater. Het was een mooie tijd.

  Deze voorstelling kwam tot stand mede dankzij bijdragen of medewerking van de volgende subsidiegevers, fondsen, personen, instanties, collega’s en leveranciers: Heel veel dank daarvoor!

  Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Drenthe, Emmaplein Foundation, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkelfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, VSB fonds, Praes, der Aa- Theater, Platformtheater, NNT, GOOV, Kiek Groendijk, Jurre van der Horst, Joshua Lagerwerf, Kirsten Kampinga, Theater de Nieuwe Kolk, Stadsschouwburg Groningen, Noordpool orkest, Auke van der Meer Zult, s‘Amuse, Lichtpunt, ADO.

  Subsidiënten: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Drenthe,

  Fondsen: Emmaplein Foundation, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, VSB fonds.

  Sponsoren: Internetbureau Praes Groningen.
  Met dank aan: School der Kunsten Noorderpoort College Groningen, NNT

Een Blijvertje
 • 2012
 • Een stuk over 'nestblijver' Bertus, die samen met zijn moeder woont.

   

Een Frisse Wind
 • 2013
 • De voorstelling is gebaseerd op The Old Law, een stuk uit 1618. Het is een absurd stuk dat raakt aan de huidige discussie over de vergrijzing van de maatschappij

 • 'Eén voor allen' is gebaseerd op Alexandre Dumas' wereldberoemde roman 'De drie musketiers'. Het boek kende zo'n vijftig verfilmingen, toneelbewerkingen zijn schaars. Theater te Water zal proberen, in anderhalf uur tijd, het zeshonderd pagina's dikke verhaal vol hartstocht, liefde, wraak, dood, verderf, list, bedrog, maar bovenal vriendschap en trouw aan u te vertellen. 

Eerst Zien!
 • "Eerst Zien" is een bewerking van "The Well of Saints" van de Ierse schrijver J.M. Synge. Het is een gevoelige komedie die de spot drijft met de werkelijkheid. Op het kruispunt van Clash zitten twee blinde bedelaars waar nogal wat drukt om wordt gemaakt. Zielig?

Het droeve lot van Liza
 • Het droeve lot van Liza is gebaseerd op Charles Dickens' kerstvertelling 'De Krekel Bij De Haard'. Het is guur buiten. Het zou nog wel eens kunnen gaan sneeuwen. Maar binnen brandt de kachel die alles verwarmt. Alles, behalve kille en bedroefde harten.

Hoge Ogen
 • Hoge Ogen is een bewerking van 'Great Expectations' van Charles Dickens. In een armzalige omgeving wordt Pip, een weesjongen, grootgebracht door zijn zuster, voorbestemd om zijn leven te slijten als hulpje in de smidse van zijn zwager. Wanneer Pip kennis maakt met de rijkdom van Juffrouw Havisham in de stad, begint hij te dromen.