De organisatie

Theater te Water heeft een tweehoofdige leiding die verantwoordelijk is voor de dagelijkse praktijk en de continuïteit. Daarnaast is één productiemedewerker/technicus in dienst. De overige medewerkers zijn als vrijwilliger actief als speler, technicus en productieondersteuning.

Voor de vormgeving van decor, kostuums, licht- en geluidsontwerp, muziekcomposities, flyer- en afficheontwerp, zang- en stemtraining, grime en persfoto’s worden per productie mensen aangetrokken. Deze freelancers werken mee aan een productie op basis van een honorarium.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 4 personen die woonachtig, werkzaam of afkomstig zijn uit Groningen en Drenthe. We hebben hiervoor gekozen omdat we beide provincies tot ons werkgebied rekenen en we vinden dat het bestuur daar een afspiegeling van moet zijn.

  • Seerp Leistra, Groningen, voorzitter, Boer & Croon
  • Eddie Gnirrep, Groningen, penningmeester, voormalig universitair docent bij de Faculteit Bedrijfskunde en bij de opleiding KCM aan de RUG.
  • Sonja van der Meer, Groningen, hoofd communicatie bij Het Drentse Landschap te Assen.
  • Luchiena Lanjouw, Groningen